Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest

Het doel van het Alzheimer Café is om mensen met dementie en hun familie in de gelegenheid te stellen ervaringen te delen en vragen te stellen aan deskundigen en aan andere betrokkenen zodat dementie bespreekbaar wordt. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, partners, vrienden, hulpverleners, studenten en andere belangstellenden. Deze informele, maandelijkse bijeenkomsten waar diverse thema’s worden besproken beginnen doorgaans met een korte inleiding door een ervaringsdeskundige.

Het Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden.

Adres Alzheimer Café
SBO De Vlieger
Boerhaavelaan 298
2334 EZ LEIDEN

Aanvang 19.30, deur open 19.00 uur. Einde 21.00 uur

Agenda:

Thema’s 2023-2024

11 januari – Dementie en wetenschap

8 februari – Afscheid

14 maart – Zorgtechnologie en domotica

11 april – Gedragsveranderingen

16 mei – Muziektherapie en andere creatieve activiteiten

13 juni – Dilemma’s bij dementie