Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest

Het doel van het Alzheimer Café is om mensen met dementie en hun familie in de gelegenheid te stellen ervaringen te delen en vragen te stellen aan deskundigen en aan andere betrokkenen zodat dementie bespreekbaar wordt. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, partners, vrienden, hulpverleners, studenten en andere belangstellenden. Deze informele, maandelijkse bijeenkomsten waar diverse thema’s worden besproken beginnen doorgaans met een korte inleiding door een ervaringsdeskundige.

Het Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden.

Adres Alzheimer Café
SBO De Vlieger
Boerhaavelaan 298
2334 EZ LEIDEN
e-mail: contact@alzcafeleiden.nl

Agenda:

Thema’s 2021 / 2022 

9 september
Jong of oud, wat doe je met een niet pluis gevoel?
Iets vergeten? Even niet zo geconcentreerd? Klachten die voorkomen bij alle leeftijden, zeker als je druk bent. Wat nu als het van invloed is op het dagelijks leven of in de relatie met andere mensen? Wat ga je dan doen?

14 oktober
Dementie: praat er over!

Nou, daar sta je dan met je diagnose dementie na het bezoek aan de arts. Aan wie vertel je het en hoe pak je dat aan? Welke gedachten komen daarbij? We bespreken het met een psycholoog.

11 november
Dementie en het verhaal van een ervaringsdeskundige

Wat betekent het om te leven met dementie? Welke gevolgen merk je in het dagelijks leven? We gaan in gesprek met iemand die het zelf meemaakt, over de veranderingen die erbij horen, over acceptatie van beperkingen en koesteren van mooie momenten.

 9 december
Hoe techniek helpt bij thuis wonen met dementie

Beeldbellen en gebruik maken van apps. We zijn dit jaar slimmer geworden als het gaat om hulp van techniek. Er is meer mogelijk als je thuis woont met dementie. Inzicht in tijd, plaats, persoon, het kan allemaal verstoren. Er zijn technische mogelijkheden die dit én het thuis wonen ondersteunen, veiliger maken, die helpen bij de oriëntatie in tijd en het ritme van dag en nacht. Met de juiste kennis en de bouwmarkt kom je tot verrassende oplossingen.

20 januari
Rijvaardigheid bij dementie

De auto besturen lukt nog wel, maar de weg vinden? Als de persoon met dementie nog goed denkt te rijden en de partner daar heel anders over denkt, ontstaan ingewikkelde situaties. Het CBR staat rijden soms toe. Hoe werkt dat?

10 februari
Wat kan het wijkteam voor u betekenen?

De overheid promoot het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het wijkteam kan daarbij helpen. Samen gaat u in gesprek over eigen kracht, over hulp van vrijwilligers of voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

10 maart
Financiën en rechtsbescherming

Dementie en financiën kan een lastige combinatie zijn. Allerlei zaken roepen vragen op. Wat moet u regelen en bij wie moet u dan zijn? Met een deskundige gaan we deze zakelijke kost met praktische voorbeelden te verhelderen.

14 april
Dilemma’s bij dementie

Wanneer breng ik moeder naar het verpleeghuis? Deel ik ingrijpend nieuws, is dat niet te belastend? Moet ik de autosleutels van vader afpakken? Wat als je naaste niet onder de douche wil? Er zijn talloze ethische dilemma’s waarmee mensen worstelen in hun zorg voor iemand met dementie.

12 mei
Gedragsverandering bij dementie
Dementie heeft ingrijpende gevolgen, ook op het gedrag. Dat is voor naasten ingewikkeld. Iemand kan zachter worden, meer passief, maar ook het omgekeerde komt voor, dat iemand tegendraads is en boos. De persoon in kwestie merkt dit vaak niet en begrijpt de reactie op het gedrag niet. Hoe reageer je? Hoe houd je de relatie goed (en veilig)?

9 juni
Ik red het thuis niet meer
Zorgen voor iemand met dementie is zwaar. Alleen wonen met een diagnose dementie is zwaar. Dementie vraagt creativiteit, doorzettingsvermogen en energie van betrokkenen en naasten. Wat als het niet meer lukt? Hoe kan een ontmoetingscentrum helpen en wanneer komt opname in beeld?