Colofon

Copyright © 2021 Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp
Auteurs: E. Pierre, J. Verlind, W. Kanters
Eerste ontwerp: najaar 2020
Tweede ontwerp: juni 2021
Ontwerp: E. Pierre
Vormgeving en inhoud: E. Pierre, J. Verlind, W. Kanters
Teksten en grafische beelden zijn ontleend aan de websites van Alzheimer Nederland, Samendementievriendelijk, Transmuralis Leiden en Unsplash beautiful free pictures.

Naast reeds bestaande teksten hebben de samenstellers van de website hun uiterste best gedaan de weergegeven namen, adressen en bereikbaarheidsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te publiceren.
Wanneer u als persoon of bedrijf van mening bent dat correcties hierop noodzakelijk zijn, verzoeken wij u hierover contact op te nemen met het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp middels het contactformulier op deze website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp.
Uitzondering op dit bepaalde vormt het “Vergeet-mij-niet” boekje. Dit is juist bedoeld om te gebruiken en te verspreiden.