Netwerk
Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp beoogt een samenwerking te worden tussen bewoners, clubs en verenigingen, de gemeente, winkeliers, zorgorganisaties en andere bedrijven. Met elkaar dragen we het Netwerk. Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren, in welke vorm dan ook, laat het ons weten via het contactformulier.

Wie waren betrokken?
Betrokken inwoners, een beleidsmedewerker van de gemeente, een mantelzorger, een huisarts, een deskundige vanuit Transmuralis en medewerkers van Incluzio hebben de basis gelegd voor het Netwerk. Samen met anderen gaan we het verder uitbouwen.
Ons gezamenlijke doel is een samenleving te ondersteunen waaraan mensen met dementie in hun vertrouwde omgeving blijven deelnemen. We nemen drempels weg en pakken knelpunten aan, we informeren inwoners en helpen hen in hun buurt betrokken te zijn bij mensen met dementie.

Wat vooraf ging
Vanaf begin 2020 zijn gesprekken gevoerd met mensen met dementie, mantelzorgers en organisaties. Hieruit is een ‘focusgroep’ (nu Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp) gevormd die met elkaar verder sprak over wat opviel in de ontmoetingen. Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp heeft zes centrale thema’s gefilterd uit voorbereidende gesprekken en bijeenkomsten: beeldvorming, hulpmiddelen, mantelzorg, kennis en informatie, meedoen en sociaal netwerk. Ook verzamelt het Netwerk ideeën die ondersteunend zijn bij het zelfstandig wonen en functioneren in een dementievriendelijk Leiderdorp. Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp, gefaciliteerd door Incluzio Leiderdorp, wil samenwerken met anderen om te komen tot een breed platform rondom dementie in Leiderdorp.

Plannen
Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp heeft uit de voorbereidende gesprekken een aantal ideeën gefilterd die bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving.
De focus is momenteel gelegd op een aantal van deze ideeën om mee aan de slag te gaan.