Dementie

Dementie2021-09-13T12:52:51+02:00

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De bekendste is de ziekte van Alzheimer. Mensen met dementie hebben een combinatie van symptomen, bijvoorbeeld geheugenverlies en veranderend gedrag. In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040.

Dementie is tevens een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die optreden, waarbij zenuwcellen in de hersenen kapot gaan. Soms gaan niet de zenuwcellen zelf kapot, maar de verbindingen tussen de cellen. Het is ook mogelijk dat de cellen en de verbindingen het niet meer goed doen. Door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed.  De verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord. Kenmerkend voor dementie is dat de beschadigingen in de hersenen verergeren en dat iemand met dementie steeds verder achteruitgaat in functioneren. Dementie is een ziekte die niet te genezen valt. Er zijn wel medicijnen die mogelijk het proces kunnen vertragen.

Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel. Anderen kunnen nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden. Uiteindelijk raakt iemand door de gevolgen van dementie erg verzwakt.

Uitleg over dementie door Alzheimer Nederland

Symptomen van dementie herkennen

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte.
Het valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos.

Veelvoorkomende symptomen van Dementie of Alzheimer:

 • Vergeetachtigheid
 • Problemen met dagelijkse handelingen
 • Vergissingen met tijd en plaats
 • Taalproblemen
 • Kwijtraken van spullen
 • Slecht beoordelingsvermogen
 • Terugtrekken uit sociale activiteiten
 • Veranderingen in gedrag en karakter
 • Onrust
 • Problemen met het zien

Meer informatie

Wij begrijpen dat u mogelijk veel vragen zult hebben over dementie.
Klik op de onderwerpen hieronder voor meer informatie.

Training2021-09-13T10:03:59+02:00

Bent u geïnteresseerd in het volgen van een training? Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld: ‘goed omgaan met dementie’, ‘in je buurt’, enz. Klik hier voor een overzicht van alle trainingen, aangeboden door samendementievriendelijk.nl.

Meest voorkomende soorten dementie2021-09-13T13:06:54+02:00

De ziekte van Alzheimer
Maar liefst 70% van de mensen met dementie heeft Alzheimer. Iemand met Alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden.

Vasculaire dementie
Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door problemen in de doorbloeding van de hersenen. Veel mensen die deze vorm krijgen, gaan langzamer denken, spreken en handelen.

Frontotemporale dementie
Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak op jongere leeftijd voor. Veranderingen in het gedrag ontstaan doordat taal, spraak en motoriek aangetast kunnen zijn.

Lewy body dementie
Lewy body dementie kenmerkt zich door een sterke schommeling in de geestelijke achteruitgang eventueel met verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan het beven van lichaamsdelen, stijfheid, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.

Meer informatie over deze en andere vormen van dementie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.

Omgaan met dementie2021-09-13T11:01:19+02:00

Communiceren in het beginstadium van dementie
Dementie kan de communicatie tussen u en uw naaste op allerlei manieren bemoeilijken. Uw naaste kan bijvoorbeeld problemen krijgen met taal en spraak. Informatie verwerken wordt ook steeds ingewikkelder. Het gaat allemaal veel langzamer.

Blijven informeren
Uw naaste met dementie heeft recht op informatie, zeker als het over zichzelf gaat. Geef iemand zo lang mogelijk de kans om zelf te blijven beslissen. Naarmate de ziekte vordert, wordt dit moeilijker. Blijf wel vertellen wat u doet en welke beslissingen u neemt, dan sluit u iemand niet buiten.

Communiceren in een gevorderd stadium van dementie
Naarmate de dementie verder vordert is de gebruikelijke communicatie met woorden soms niet meer goed mogelijk. Maar als praten moeilijker gaat, kunt u wel op allerlei andere manieren contact hebben en duidelijk maken dat uw naaste belangrijk voor u is.

Korte vragen stellen

 • Wilt u dat uw naaste iets gaat doen, vraag dat dan vlak voor het moment dat het moet gebeuren.
 • Gebruik korte, gerichte vragen en geef niet meer dan één boodschap per keer
 • Stel uw vraag zo dat de kans op falen het kleinst is. Zo voorkomt u dat uw naaste zich onzeker gaat voelen en bang is om dingen fout te doen.
 • Vraag liever ook niet naar het waarom van iets: uw naaste zal er vaak geen antwoord op weten.

Rust overbrengen, dat is het allerbelangrijkste

 • Een beeld is voor uw naaste herkenbaarder dan woorden. Beelden van vroeger zijn beter herkenbaar dan beelden van nu.
 • Plan regelmatige rustmomenten in op de dag. Zo kan uw naaste even tot rust komen en prikkels en informatie verwerken.
 • Kom in beweging. Zoek naar een manier die uw naaste prettig vindt. Gaat u liever niet wandelen? Dan kunt u misschien samen tuinieren.
 • Stimuleer meerdere zintuigen. Laat uw naaste dingen ruiken of aanraken als u het ergens over heeft. Hierdoor zal de persoon met dementie beter begrijpen wat u bedoelt of wat iets is.
 • Trek de aandacht wanneer u iets wilt zeggen. Leg bijvoorbeeld even uw hand op de arm van uw naaste en maak oogcontact.
 • Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één boodschap. En wacht even totdat uw naaste de tekst heeft verwerkt.
 • Lach met elkaar en gebruik humor.
 • Hang een duidelijke kalender en klok op. Stimuleer uw naaste om klok te kijken en gebeurtenissen af te strepen zodra ze hebben plaatsgevonden.
 • Zorg voor structuur: een duidelijke dagindeling geeft de persoon met dementie houvast.
Diagnose en behandeling2021-09-13T11:03:06+02:00

Diagnose
Door de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen, kunnen maatregelen worden genomen om het ziekteproces te vertragen. Ook bestaan er behandelingen om de symptomen te verminderen. De beste resultaten met medicatie worden bereikt op het gebied van taal, denken en dagelijks functioneren. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Een huisarts, neuroloog of ouderdomsspecialist (geriater) kan de diagnose dementie / Alzheimer stellen. Vaak wordt de diagnose gesteld op basis van het verhaal van de patiënt, enkele testen en scans.

Behandeling
Helaas bestaat er nog geen manier om dementie te genezen. Er zijn wel medicijnen die de geheugenproblemen in het begin kunnen verminderen. Neem hierover contact op met uw huisarts of specialist.

Ga naar de bovenkant