De ziekte van Alzheimer
Maar liefst 70% van de mensen met dementie heeft Alzheimer. Iemand met Alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden.

Vasculaire dementie
Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door problemen in de doorbloeding van de hersenen. Veel mensen die deze vorm krijgen, gaan langzamer denken, spreken en handelen.

Frontotemporale dementie
Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak op jongere leeftijd voor. Veranderingen in het gedrag ontstaan doordat taal, spraak en motoriek aangetast kunnen zijn.

Lewy body dementie
Lewy body dementie kenmerkt zich door een sterke schommeling in de geestelijke achteruitgang eventueel met verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan het beven van lichaamsdelen, stijfheid, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.

Meer informatie over deze en andere vormen van dementie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.