Als inwoner, professional of organisatie kunt u op verschillende manieren een bijdrage leveren.

Waarom een dementievriendelijke samenleving? Een dementievriendelijke samenleving biedt een goede prettige service aan iedereen, dus vanzelfsprekend ook aan personen met dementie. Het is voor een ieder in de samenleving prettig te ervaren als er geen ongemakken worden ervaren in de omgang met dementerenden.

Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp zorgt er graag voor dat onze gemeente nog dementievriendelijker wordt. Dat kunnen we niet alleen. Op deze website kun u lezen hoe u kunt helpen om dit te bereiken.

Als organisatie kunt u er voor zorgdragen dat dementerenden klantvriendelijker worden benaderd. Eventueel door het geven van trainingen op dit gebied. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is belangrijk om er voor te zorgen dat de persoon met dementie en zijn naasten de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de professionele zorgverlener. Voorbeelden hiervan kunnen zijn huisarts, thuiszorg, geriater of welzijnsorganisatie.

Dementie is een maatschappelijk probleem.
Doordat steeds meer mensen met dementie thuis wonen is het ook belangrijk om ook samen te werken met andere organisaties zoals woningcorporaties, onderwijs en winkels. Meer informatie is te vinden op de website samendementievriendelijk.nl