augustus 27, 2020

Virtual assistants, what they do and how to hire one

blog-1

About the author : Wim

Nulla porttitor accumsan tincidunt.

Sed porttitor lectus nibh. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

Vaak gebruikte afkortingen2023-08-17T14:23:24+02:00

BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
In de wet BIG staan regels voor beroepen in de gezondheidszorg. Deze wet beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het register maakt duidelijk wat een zorgverlener mag en kan.

CAK: Centraal Administratie Kantoor
Het CAK int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Klik hier voor meer  informatie over het CAK.

CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg
Het CIZ onderzoekt samen met de cliënt en zijn/haar naasten voor welke zorg hij/zij in aanmerking komt vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Het CIZ geeft hiervoor een indicatie. Een indicatie geeft aan hoeveel zorg er gegeven mag worden en in welke vorm. Klik hier voor meer  informatie over het CIZ.

DBC: Diagnose behandel overeenkomst
In een DBC wordt de financieringsstroom geregeld die past bij een bepaalde behandeling.

HAP: Huisartsenpost of Huisartsenpraktijk

OCD: Ontmoetingscentrum Dementie
Een vorm van opvang in groepsverband waarbij de nadruk ligt op dementie en zo lang mogelijk zelfstandig wonen o.b.v. een Wmo-maatwerkvoorziening.

PGB: Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt de cliënt zelf wie de zorgverlener wordt. De cliënt/mantelzorger sluit zelf een zorgovereenkomst af en houdt een administratie bij.
Meer informatie over het PGB leest u op de websites svb en zorgkantoor-zorgenzekerheid.

VVT: Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

V&V: Verpleging en Verzorging

WGBO: Wet op inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst

WLZ: Wet langdurige zorg
De WLZ regelt zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. De WLZ is op 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de AWBZ. Meer informatie over de WLZ leest u op de website zorgverandert.

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
Onder de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. Meer informatie over de Wmo leest u op de website zorgverandert en op de website van uw gemeente.

Wvggz: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wzd: Wet zorg en dwang

Zvw: Zorgverzekeringswet

ZZP: Zorgzwaartepakket
Het ZZP hoort bij ‘zorg met verblijf’. Dat is het recht om in een zorginstelling te wonen, bijvoorbeeld een verpleeghuis. In een zorgzwaartepakket staat wat voor soort zorg en ondersteuning de cliënt nodig heeft. Klik hier voor meer  informatie over het ZZP. 

Wordt de zorgvraag groter: Wet langdurige zorg (Wlz)2021-09-13T09:22:28+02:00

U kunt in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht.
Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in een instelling, zoals eenverpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg.
U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt.
Een aanvraag voor een Wlz-indicatie doet u op: https://www.ciz.nl/client/ik-wil-een-aanvraag-doen.

Heeft u hulp nodig bij het doen van de aanvraag? Doe dan een beroep op cliëntenondersteuning.
U leest er meer over op:  https://www.ciz.nl/client/clientondersteuning.

Training2021-09-13T10:03:59+02:00

Bent u geïnteresseerd in het volgen van een training? Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld: ‘goed omgaan met dementie’, ‘in je buurt’, enz. Klik hier voor een overzicht van alle trainingen, aangeboden door samendementievriendelijk.nl.

Woonvormen in Leiderdorp2021-09-13T10:09:16+02:00

De Ommedijk
Ommedijk 120
2353 GN LEIDERDORP
tel. 071 – 5412224

Leythenrode
Hoogmadeseweg 55
2351 CP LEIDERDORP
tel. 071 -5817879

Dit zijn de twee woonvormen waar u terecht kunt in Leiderdorp.
Voor overige woonvormen kunt u terecht bij onderstaande organisaties.
ActiVite
Libertas
Marente
Topaz
WIJdezorg

Meest voorkomende soorten dementie2021-09-13T13:06:54+02:00

De ziekte van Alzheimer
Maar liefst 70% van de mensen met dementie heeft Alzheimer. Iemand met Alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden.

Vasculaire dementie
Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door problemen in de doorbloeding van de hersenen. Veel mensen die deze vorm krijgen, gaan langzamer denken, spreken en handelen.

Frontotemporale dementie
Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak op jongere leeftijd voor. Veranderingen in het gedrag ontstaan doordat taal, spraak en motoriek aangetast kunnen zijn.

Lewy body dementie
Lewy body dementie kenmerkt zich door een sterke schommeling in de geestelijke achteruitgang eventueel met verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan het beven van lichaamsdelen, stijfheid, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.

Meer informatie over deze en andere vormen van dementie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.

Thuiszorg/persoonlijke verzorging en verpleging2021-09-13T13:27:29+02:00

ActiVite
Simon Smitweg 8
2353 GA LEIDERDORP
tel. 071 – 5161415
info@ActiVite.nl

Pro-Cura
Dijkgravenlaan 17
2352 RN LEIDERDORP
tel. 071 – 5420040
info@pro-cura.nl

Zorg-Vuldig
Statendaalder 39
2353 TH LEIDERDORP
tel. 071 – 5424075
info@Zorg-Vuldig.nl

Omgaan met dementie2021-09-13T11:01:19+02:00

Communiceren in het beginstadium van dementie
Dementie kan de communicatie tussen u en uw naaste op allerlei manieren bemoeilijken. Uw naaste kan bijvoorbeeld problemen krijgen met taal en spraak. Informatie verwerken wordt ook steeds ingewikkelder. Het gaat allemaal veel langzamer.

Blijven informeren
Uw naaste met dementie heeft recht op informatie, zeker als het over zichzelf gaat. Geef iemand zo lang mogelijk de kans om zelf te blijven beslissen. Naarmate de ziekte vordert, wordt dit moeilijker. Blijf wel vertellen wat u doet en welke beslissingen u neemt, dan sluit u iemand niet buiten.

Communiceren in een gevorderd stadium van dementie
Naarmate de dementie verder vordert is de gebruikelijke communicatie met woorden soms niet meer goed mogelijk. Maar als praten moeilijker gaat, kunt u wel op allerlei andere manieren contact hebben en duidelijk maken dat uw naaste belangrijk voor u is.

Korte vragen stellen

 • Wilt u dat uw naaste iets gaat doen, vraag dat dan vlak voor het moment dat het moet gebeuren.
 • Gebruik korte, gerichte vragen en geef niet meer dan één boodschap per keer
 • Stel uw vraag zo dat de kans op falen het kleinst is. Zo voorkomt u dat uw naaste zich onzeker gaat voelen en bang is om dingen fout te doen.
 • Vraag liever ook niet naar het waarom van iets: uw naaste zal er vaak geen antwoord op weten.

Rust overbrengen, dat is het allerbelangrijkste

 • Een beeld is voor uw naaste herkenbaarder dan woorden. Beelden van vroeger zijn beter herkenbaar dan beelden van nu.
 • Plan regelmatige rustmomenten in op de dag. Zo kan uw naaste even tot rust komen en prikkels en informatie verwerken.
 • Kom in beweging. Zoek naar een manier die uw naaste prettig vindt. Gaat u liever niet wandelen? Dan kunt u misschien samen tuinieren.
 • Stimuleer meerdere zintuigen. Laat uw naaste dingen ruiken of aanraken als u het ergens over heeft. Hierdoor zal de persoon met dementie beter begrijpen wat u bedoelt of wat iets is.
 • Trek de aandacht wanneer u iets wilt zeggen. Leg bijvoorbeeld even uw hand op de arm van uw naaste en maak oogcontact.
 • Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één boodschap. En wacht even totdat uw naaste de tekst heeft verwerkt.
 • Lach met elkaar en gebruik humor.
 • Hang een duidelijke kalender en klok op. Stimuleer uw naaste om klok te kijken en gebeurtenissen af te strepen zodra ze hebben plaatsgevonden.
 • Zorg voor structuur: een duidelijke dagindeling geeft de persoon met dementie houvast.
Diagnose en behandeling2021-09-13T11:03:06+02:00

Diagnose
Door de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen, kunnen maatregelen worden genomen om het ziekteproces te vertragen. Ook bestaan er behandelingen om de symptomen te verminderen. De beste resultaten met medicatie worden bereikt op het gebied van taal, denken en dagelijks functioneren. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Een huisarts, neuroloog of ouderdomsspecialist (geriater) kan de diagnose dementie / Alzheimer stellen. Vaak wordt de diagnose gesteld op basis van het verhaal van de patiënt, enkele testen en scans.

Behandeling
Helaas bestaat er nog geen manier om dementie te genezen. Er zijn wel medicijnen die de geheugenproblemen in het begin kunnen verminderen. Neem hierover contact op met uw huisarts of specialist.

Dagbestedingen2021-09-24T10:30:16+02:00

Om de mantelzorg te ontlasten en voor een waardevolle daginvulling voor de persoon met dementie, kan er gebruik worden gemaakt van dagbesteding.
Hiervoor zijn in Leiderdorp diverse mogelijkheden.
Om in aanmerking te komen is er soms een Wlz-indicatie nodig.
Met een Wmo indicatie kunt u ook bij OCD De Ommedijk terecht. Deze indicatie kunt u via Incluzio aanvragen.
Raadpleeg uw casemanager of neem rechtstreeks contact op met onderstaande locaties.

Ontmoetingscentum De Ommedijk
Ommedijk 80
2353GN Leiderdorp,
tel. 06 – 27153492

Dagbesteding Incluzio
van Diepeningenlaan 110 G
2352 KA LEIDERDORP
tel. 071 – 5413536

Mantelzorg2023-12-15T14:37:05+01:00

Mantelzorgcoach Leiderdorp
Joyce Lokker
Van Diepeningenlaan 110
2352 KA LEIDERDORP
tel. 071-5413536
tel: 06-83003240
e-mail: joyce.lokker@incluzio.nl

 

Casemanagement2021-09-13T11:18:57+02:00

Casemanagement

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten, die de totale problematiek en zorg rondom de patiënt helpt te overzien.
De casemanager ondersteunt de patiënt bij zelfmanagement en neemt alleen taken over als de patiënt en de naasten hiertoe niet in staat zijn.

Adressen casemanagement:

ActiVite
Simon Smitweg 8
2353 GA LEIDERDORP
tel. 071 – 5161415
e-mail: info@ActiVite.nl

Pro-Cura
Dijkgravenlaan 17
2352 RN LEIDERDORP
tel. 071 – 5420040
e-mail: info@pro-cura.nl

Huisartsen2021-09-13T13:21:28+02:00

Huisartsenpraktijk Leiderdorp
Simon Smitweg 1b
2353 GA LEIDERDORP
tel. 071 – 5828930
M.E. van der Leden
M. Rotteveel – van Lent
A. Sandhu
J.Q. Aartman

Huisartsenpraktijk Rijnland
Simon Smitweg 1b
2353 GA LEIDERDORP
tel. 071 – 589 31 39
M. (Machteld) Kluyver
H.M.C.A. (Happy) Koops

Huisartsenpraktijk Candido
Simon Smitweg 1b
2353 GA LEIDERDORP
tel. 071 – 5828963

Huisartsenpraktijk Florijn
Florijn 10
2353 TC LEIDERDORP
tel. 071 – 5891000
dhr. F.B.J.M. Zuure
mw. N. Kentstra-Bennani
dhr. C.F. Wijnen
mw. M. Paulides
dhr. P.J. van Luijk
mw. Mw. A. IJsselstijn

Medisch Centrum Ommedijk
Ommedijk 184
2353 GP LEIDERDORP

Huisartsenpraktijk van Kempen
tel. 071 – 5412360

Huisartsenpraktijk ‘van Haasteren & Stoetman’
tel. 071 – 5895525

Huisartsenpraktijk Nijhof & Wassenaar-Hrlic
tel. 071 – 5411441

 

Vestibulum ac diam sit amet.

Sed porttitor lectus nibh. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

info-6

About the author : Wim

Leave A Comment

Ga naar de bovenkant