U kunt in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht.
Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in een instelling, zoals eenverpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg.
U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt.
Een aanvraag voor een Wlz-indicatie doet u op: https://www.ciz.nl/client/ik-wil-een-aanvraag-doen.

Heeft u hulp nodig bij het doen van de aanvraag? Doe dan een beroep op cliëntenondersteuning.
U leest er meer over op:  https://www.ciz.nl/client/clientondersteuning.